Dialog "Parametry operace"


Tento dialog umožňuje změnu nastavení ”Po dokončení” za běhu operace bez jejího přerušení, čímž dává možnost ještě i za běhu operace nastavit, aby po jejím dokončení byl počítač uspán, hibernován, restartován či vypnut.

Při archivaci je také možno změnit metodu komprese s výjimkou metody ”Uložit bez komprese”, kterou za běhu aktivovat ani deaktivovat nelze.

zpět