Dialog "Předvolené velikosti dílů archivu"


Tento dialog vám umožňuje upravit seznam předdefinovaných velikostí dílů dělených archivů nabízených položkou "Rozdělit archiv po..." v dialogu Jméno a parametry archivu podle vašich potřeb.

V části "Předdefinované velikosti" si můžete zvolit, které ze standardních velikostí nejčastěji používaných médií si přejete v nabídce zobrazit. Pokud potřebná velikost v tomto seznamu není, můžete v části "Uživatelsky definované velikosti" definovat až 4 vlastní velikosti a přiřadit jim vhodná jména, která pak budou v seznamu zobrazena spolu s údajem o velikosti. Velikosti zadávejte v bytech, jméno můžete vynechat – v seznamu se pak zobrazí pouze číselný údaj.

Položka "Volba "Autodetekce"" v sekci "Další položky" udává, zda seznam bude nabízet i volbu automatické detekce dostupného prostoru na cílovém disku.

Poslední volbou je "...poslední záznamy", kterou lze nastavit, kolik posledních ručně zadaných hodnot tohoto údaje si má WinRAR zapamatovat a nabízet na začátku seznamu při příštích operacích. Nejvyšší možný počet posledních hodnot je 9, zadáním 0 lze tuto funkci deaktivovat – WinRAR pak nebude nabízet žádné předešlé hodnoty.

zpět