Dialog Správa hesel


Dialog "Správa hesel" vám umožňuje uložit často používaná hesla pro rychlé budoucí použití. Ke každému heslu lze v poli "Název hesla" uložit i pojmenování, podle kterého jej lze identifikovat i bez zobrazení jeho znění. Není-li název hesla určen, bude zobrazen jeho plný text. Dále lze společně s každým heslem uložit masky archivů, pro které má toto heslo být použito.

Tento dialog je tlačítkem "Správa hesel" dostupný z běžného dialogu zadání hesla nebo při zadávání výchozího hesla.

Tlačítkem "Přidat" můžete do seznamu na pozici za kurzorem přidat nový záznam. Zároveň se otevře dialog Údaje o hesle, ve kterém můžete vložit text hesla, jeho název a masku archivů, pro které je toto heslo určeno. Podrobný popis tohoto dialogu naleznete v kapitole dialog Údaje o hesle.

Tlačítko "Odstranit" odstraní ze seznamu všechny vybrané záznamy. Ke změnění vybraného záznamu použijte tlačítko "Upravit" - po jeho stisku se otevře dialog Údaje o hesle. Tlačítky "Posun nahoru" a "Posun dolů" lze vybrané záznamy přesouvat uvnitř seznamu.

Přejete-li si zabezpečit uložená hesla před neoprávněným, přístupem, můžete pomocí tlačítka "Nastavit hlavní heslo" nastavit hlavní heslo WinRARu, kterým budou uložená hesla bezpečně šifrována. Po nastavení hlavního hesla bude přístup k uloženým heslům možný až po opětovném zadání hlavního hesla. Jednou zadané hlavní heslo zůstane v platnosti a bude použito pro přístup k uloženým heslům až do opětovného ukončení WinRARu, nebo do zvolení komnpresního profilu, používajícího jiné hlavní heslo. Ochranu uložených hesel lze odstranit nastavením prázdného hlavního hesla. Chcete-li si ověřit, jak tato ochrana pracuje, nastavte hlavní heslo, zavřete a opět spusťte WinRAR.

Bez použití hlavního hesla budou v tomto dialogu uložená hesla v nešifrované podobě uložena v Registrech systému Windows a přístup k nim může získat kdokoliv, kdo má přístup k vašemu počítači. Tato funkce vám může zjednodušit práci se šifrovanými archivy, je ale nutno pozorně zvážit bezpečnostní rizika. Pokud pracujete s archivy, které obsahují citlivé informace, používejte tuto funkci pouze pokud je váš počítač chráněn před neoprávněným přístupem, nebo pro ochranu uložených hesel nastavte hlavní heslo.

Volbou "Aktivovat automatické doplňování" lze zapnout funkci vyhledávání hesla zadáním několika prvních písmen jeho textu nebo názvu. Najde-li WinRAR heslo odpovídající zadanému textu, doplní jeho plný text nebo název. Vyhledávání podle textu hesla je k dispozici pouze je-li aktivní položka "Zobrazit heslo" v dialogu zadání hesla. Jsou-li hesla skryta, nelze v jejich textech vyhledávat a automatické doplňování pracuje pouze s názvy hesel.

Po provedení požadovaných změn v seznamu hesel v dialogu "Správa archivu" potvrďte a uložte provedené změny tlačítkem "OK".

Uložená hesla budou v dialogu zadání hesla dostupná prostřednictvím rozbalovacího seznamu nebo pomocí funkce automatického doplňování.

zpět