Dialog Údaje o hesle


Tento dialog se otevře, stisknete-li některé z tlačítek "Přidat" a "Upravit" v dialogu "Správa hesel". Můžete zde buďto vložit údaje nového hesla, nebo upravit existující záznam o hesle. Údaje o hesle, které zde lze nastavit, jsou text a název hesla, maska archivů, pro které má být heslo použito a volba "Použít bez potvrzení".

"Text hesla" je jediný povinný údaj. Do tohoto pole vložte heslo, které si přejete uložit.

Pro jednodušší rozpoznání hesla můžete vložit "Název hesla" - zejména pokud si nepřejete zobrazovat skutečné texty hesel v dialogu zadání hesla. V takovém případě můžete heslo později vyhledávat zadáním názvu hesla, který jste v tomto dialogu určili.

Můžete například definovat heslo Fhtfl34Shu a pojmenovat je home. Poté můžete v dialogu zadání hesla napsat home namísto Fhtfl34Shu a WinRAR toto heslo sám načte a použije. Přístup k heslům pomocí jejich názvů je možné použít pouze v dialogu zadání hesla - v  režimu příkazového řádku a v přepínači -p[heslo] je nadále nutno použít celé heslo.

Názvy hesel musí být jednoznačné - jeden název nemůže být použit pro více hesel a název žádného hesla se nesmí shodovat s textem jiného. V názvech hesel se - na rozdíl od jejich textu - nerozlišují malá a velká písmena, takže názvy home a Home budou považovány za shodné.

Pokud jste pro některé heslo uložili jeho název, zobrazí se tento název ve sloupci "Název" seznamu hesel v dialogu "Správa hesel". Nemá-li heslo určen název, zobrazí se ve sloupci "Název" celý text hesla.

V poli "Použít pro archivy" můžete zadáním jedné nebo více masek či názvů souborů. Obsahuje-li název souboru mezery, je nutno uvést jej v uvozovkách. Pokud některý zpracovávaný šifrovaný archiv odpovídá zadané masce, zvolí WinRAR pro archiv automaticky toto heslo a zvýrazní je v seznamu hesel. Je-li zároveň nastavena volba "Použít bez potvrzení", bude toto heslo zvoleno a použito bez dotazu na výběr a potvrzení hesla.

Pokud například definujete heslo MailDGWT58 a nastavíte v poli "Použít pro archivy" mymail*.rar mymail*.zip, bude při extrakci archivů mymail*.rar a mymail*.zip uživateli automaticky nabídnuto toto heslo. Tato volba je dostupná pouze při extrakci archivů, při kompresi souborů nemá na zpracování vliv.

Mějte na paměti, že hesla uložená v tomto dialogu budou v nešifrované podobě uložena v Registrech systému Windows a přístup k nim může získat kdokoliv, kdo má přístup k vašemu počítači. Tato funkce vám může zjednodušit práci s šifrovanými archivy, je ale nutno pozorně zvážit bezpečnostní rizika. Pokud pracujete s archivy, které obsahují citlivé informace, lze použití této funkce doporučit jen s výhradami a za předpokladu, že váš počítač je chráněn před neoprávněným přístupem.

zpět