Nastavení seznamu souborů

Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v menu Možnosti a volbou karty "Seznam souborů". Obsah tohoto dialogu je dále popsán.

Typ seznamu (Zobrazit jen seznam nebo Zobrazit detaily)

Zvolte buď Zobrazit jen seznam (několik sloupců souborů, jsou zobrazeny pouze ikony a jména souborů) nebo Zobrazit detaily (jeden sloupec, navíc informace o velikosti, datu a typu u každého souboru). Implicitní nastavení je Detaily.

Styl seznamu/Zobrazovat mřížku

Zobrazí seznam souborů jako tabulku s mřížkou.

Styl seznamu/Výběr celého řádku

Při výběru řádku bude řádek označen po celé délce, ne jenom sloupec se jménem.

Soubory/Zobrazit archivy jako první

Způsobí, že archivy budou v seznamu souborů zobrazeny před všemi ostatními soubory, bez ohledu na použitý způsob řazení.

Jména souborů/Barevně zvýraznit šifrované a komprimované soubory na NTFS

Po zaškrtnutí této volby bude WinRAR soubory s nastaveným atributem "Komprimován" nebo "Šifrován" zobrazovat v odlišné barvě, stejně jako v Průzkumníku – implicitně modrá pro komprimované a zelená pro šifrované soubory. Takovéto rozlišení je však možné pouze v souborovém systému NTFS.

Soubory/Spojit obsah všech dílů archivu

Je-li tato volba zapnuta a vy ve WinRARu otevřete první díl archivu, pokusí se WinRAR načíst a zobrazit obsah všech dalších dílů tohoto archivu, které jsou dostupné ve stejné složce. Namísto obsahu prvního dílu potom uvidíte obsah celého archivu najednou.

Soubory/Zobrazovat sekundy

Touto volbou lze zapnout zobrazování sekund v údajích o čase souborů. Není-li tato volba aktivována, zobrazuje WinRAR údaje o čase s přesností na minuty.

Soubory/Nastavit písmo…

Stisknutím tohoto tlačítka máte možnost vybrat písmo, které bude použito v seznamu souborů.

Výběr

Zde můžete voli různé druhy výběru souborů pomocí myši. Pokud si přejete vybírat soubory ve stylu internetových prohlížečů, zvolte "Otevřít položku jedním kliknutím". V tomto případě můžete navíc zvolit, jak si přejete podtrhávat názvy souborů. Výchozím chováním WinRARu je "Otevřít položku dvojitým kliknutím".