Poděkování


Rádi bychom velmi poděkovali Ronu Dwightovi, který toho pro WinRAR a jeho uživatele tolik učinil. Je velmi smutné, že Ron se již nových verzí WinRARu nedočká.

WinRAR obsahuje kód Info-ZIP group, použitý k operacím se ZIP archivy.

Algoritmus pro kompresi textu vychází ze zdrojového kódu PPMII od Dmitryho Shkarina a „carryless rangecoder” Dmitryho Subbotina, uvolněné v režimu „public domain”. Zdrojový kód můžete nalézt na adrese ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack.

Šifrovací systém WinRARu obsahuje části kódu z implementace AES, jejímiž autory jsou Szymon Stefanek a Brian Gladman, stejně jako zdrojového kódu SHA-1 od Steva Reida

WinRAR používá funkci pro výpočet CRC32, založenou na algoritmu Slicing-by-8, vyvinutém společností Intel.

Archivy RAR mohou - dle použitých nastavení - obsahovat kontrolní součet BLAKE2sp, vytvořený Jeanem-Philippem Aumassonem, Samuelem Nevesem, Zooko Wilcox-O'Hearnem a Christianem Winnerleinem.

Užitečné rady, které poskytli Alexander Khoroshev a Bulat Ziganshin, nám pomohly značně zlepšit kompresi i rychlost RARu.

Pro dekompresi archivů formátu 7z je použita knihovna 7zxa.dll, vlastněná Igorem Pavlovem, autorem archivátoru 7-Zip. Knihovna 7zxa.dll je distribuována pod licencí GNU Lesser General Public License (LGPL) verze 2.1 nebo pozdější. Podle této licence máte právo knihovnu 7zxa.dll či její části měnit a - pouze za účelem ladění takových změn - provádět její reverzní analýzu. Pro dekompresi archivů XZ a archivů ZIP s kompresním algoritmem LZMA je použita knihovna LZMA SDK Igora Pavlova, vydaná jako public domain. Zdrojový kód knihovny 7zxa.dll lze získat na adrese http://www.7-zip.org.

Pro vylepšení výkonu Reed-Solomonova kódování jsme využili práci "Screaming Fast Galois Field Arithmetic Using Intel SIMD Instructions" autorů Jamese S. Planka, Kevina M. Greenana a Ethana L. Millera. Dík rovněž dlužíme Artemovi Drobanovovi a Bulatovi Ziganshinovi za příklady a nápady, které nám pomohly toto kódování dále vylepšit.

Grafický design WinRARu zpracoval Aditya Nugraha Putra ze studia weirdsgn.com.

Myšlenka rozšíření WinRARu o integraci do rozhraní Windows byla inspirována Ylianem Saint-Hilairem a jeho užitečným programem „RAR shell extension”.

Zvláštní dík zasluhuje Andrey Spasibozhko za pomoc s vývojem a propagací prvních verzí RARu.

zpět