Potvrzení nahrazení souboru


Soubor, který extrahujete, již existuje. Můžete jej přepsat (tlačítko Ano), přeskočit (tlačítko Ne), Přejmenovat, tlačítkem Přejmen. vše přejmenovat všechny duplicitní soubory, přepsat všechny existující soubory (tlačítko Ano všem), přeskočit všechny existující soubory (tlačítko Ne všem) nebo tlačítkem Zrušit tuto operaci přerušit.

Zvolíte-li tlačítkem Všechny přejm možnost přejmenovat všechny duplicitní soubory, budou všechny takové soubory automaticky přejmenovány podle vzoru 'jmeno(N).txt', kde 'jmeno.txt' je původní jméno tohoto souboru a 'N' pořadové číslo přejmenovaného souboru se stejným názvem.

zpět