Přepínač -@[+] - deaktivovat či aktivovat seznamy souborů


Vyskytnou-lis e v příkazovém řádku WinRARu parametry začínající znakem '@', považuje je WinRAR standardně za seznamy souborů ke zpracování (při zadání parametru '@nazev' bude očekáván seznam v souboru 'nazev'). Pokud však soubor s názvem '@nazev' skutečně existuje, bude tento parametr zpracován jako jakýkoliv jiný název souboru, nikoliv jako název seznamu souborů.

Tuto nejednoznačnost lze použitím přepínače -@[+] vyloučit a výslovně určit, jak mají být interpretovány názvy souborů začínající znakem '@'.

Použitím přepínače -@ budou všechny takovéto názvy považovány za názvy běžné souborů ke zpracování, nikoliv jako soubor se seznamem souborů.

Přepínač -@+ naopak způsobí, že takové parametry budou považovány za seznam souborů, i kdyby soubor s takovýmto názvem existoval.

Tento přepínač má vliv pouze na parametry, nacházející se v příkazovém řádku za ním, parametry před tímto přepínačem jím nebudou ovlivněny.

Příklad

otestovat soubor '@doma' v archivu poznamky.rar

WinRAR t -@ poznamky.rar @doma

zpět