Přepínač -AC - odstranit atribut "Archivovat"


Tento přepínač je určený k použití při zálohování. Pokud je použit při archivaci, odstraní u úspěšně zkomprimovaných souborů atribut "Archivovat". Je-li použit při dekompresi, odstraní tento atribut u extrahovaných souborů. Atributy složek nejsou tímto nastavením dotčeny.

zpět