Přepínač -AD[1,2] - nastavit cílovou cestu podle archivu


Tato volba může být užitečná při extrakci více archivů najednou.

Pomocí přepínačů -ad a -ad1 budou při extrakci soubory z každého archivu extrahovány do zvláštní složky nazvané podle příslušného archivu. Tato složka bude u přepínače -ad vytvořena v cílové složce extrakce a u -ad1 ve složce, ve které se nachází extrahovaný archiv.

Přepínač -ad2 umístí extrahované soubory přímo do složky s každým extrahovaným archivem - samostatná složka nebude pro extrahované soubory vytvořena.

Při použití přepínačů -ad1 a -ad2 ignoruje WinRAR cílovou složku extrakce i kdyby byla pro operaci nastavena.

Příklady

  1. Pro každý extrahovaný archiv vytvořit zvláštní složku ve složce 'data'.

    WinRAR x -ad *.rar data\

  2. Rekurzivně procházet složku 'Archivy' a každý nalezený archiv extrahovat do stejnojmenné složky na stejném místě, kde se archiv nachází.

    WinRAR x -r -ad1 Archivy\*.rar

zpět