Přepínač -AD - přidat jméno archivu k cílové cestě

Tato volba může být užitečná při extrakci více archivů najednou. WinRAR implicitně extrahuje obsah všech archivů do stejné složky. tento přepínač způsobí, že se obsah každého archivu uloží do zvláštní složky, jejíž jméno je založeno na jméně archivu.

Příklad

WinRAR x -ad *.rar data\

Pro každý extrahovaný archiv vytvoří WinRAR zvláštní složku ve složce 'data'.

zpět