Přepínač -AF<typ> - zvolit typ archivu


Tento přepínač umožní zvolit typ nově vytvářeného archivu z příkazového řádku WinRARu. Parametr <typ> může mít hodnotu 'rar' nebo 'zip'.

Například příkaz 'winrar a -afzip arc' vytvoří archiv 'arc.zip'.

Tento přepínač je podporován pouze WinRARem. Konzolová verze vytváří pouze archivy typu RAR.

zpět