Přepínač -AP<cesta> - nastavit cestu v archivu


Pokud tento přepínač použijete při archivaci, bude jím určená cesta připojena ke jménům souborů - soubory budou umístěny do příslušné složky v archivu. Při extrakci je možno tímto přepínačem zadanou cestu z názvů souborů odstranit.

Například, chcete-li přidat soubor readme.txt do složky DOCS\ENG v archivu release, použijte následující příkaz:

WinRAR a -apDOCS\ENG release readme.txt

nebo pro extrakci složky ENG do aktuální složky:

WinRAR x -apDOCS release DOCS\ENG\*.*

Tato funkce je dostupná pouze pro archivy typu RAR a ZIP.

zpět