Přepínač -CL - převést jména souborů na malá písmena


Použijete-li tento přepínač, budou jména všech souborů, extrahovaných, vkládaných nebo modifikovaných v archivu, převedena na malá písmena. Toto je někdy vhodné při přenášení archivu z operačního systému, který nerozlišuje velká a malá písmena na takový, který je rozlišuje, například extrakci archivu, vytvořeného v systému DOS, pod systémem UNIX.

Příklad

extrahovat všechny soubory z archivu port.rar s převodem všech jmen na malá písmena

WinRAR x -cl port

zpět