Přepínač -DH - otevírat i sdílené soubory


Pomocí tohoto přepínače je možné archivovat soubory, které má jiná aplikace právě otevřeny a povoluje u nich pouze čtení. Pokud však tato aplikace zakázala veškerý přístup k souboru, pokus o jeho současnou archivaci WinRARem selže i při použití tohoto přepínače.

Tento přepínač může být nebezpečný, protože umožňuje archivovat i soubory, které právě mění jiné aplikace a které tak mohou být archivovány v nekonzistentním stavu. Používejte jej proto velmi opatrně.

Není-li přepínač -dh zadán, záleží zpracování sdílených souborů na volbě "Otevírat i sdílené soubory" v výchozím kompresním profilu.

Příklad

WinRAR a -dh dbf *.dbf

zpět