Přepínač -DW - po archivaci bezpečně smazat soubory


Po dokončení operace budou zpracované soubory smazány a jejich data před smazáním přepsána prázdnými daty a soubory zmenšeny na nulovou velikost a přejmenovány na dočasný název. Tento přepínač je výhodný při práci s důvěrnými daty, kdy znemožní či alespoň ztíží obnovení obsahu smazaných souborů.

Prosíme, mějte na paměti, že tento způsob mazání je určen pro klasické disky a na discích typu SSD nemusí - vzhledem ke složitějšímu adresování dat a systémům pro vyrovnání opotřebení - vést k očekávanému přepsání původních dat.

zpět