Přepínač -EN - nevkládat značku "konec archivu"


Tato funkce není podporována pro archivy typu RAR 5.0.

WinRAR standardně vkládá na konec každého změněného či nového archivu zvláštní blok, značku konce archivu. Tato značka umožňuje přeskočit jakákoliv data přidaná za archiv jiným programem, například digitální podpisy. V ojedinělých případech však tato funkce může být na závadu – například při přenosu archivu nespolehlivým spojením, kdy vysílající strana zároveň přidává do archivu nové soubory. Potom může být důležité zajistit, aby již přenesená část archivu nebyla mezi dvěma fázemi přenosu druhou stranou modifikována.

Tento přepínač nelze použít u dělených archivů, protože značka konce archivu obsahuje informace, které jsou důležité pro jeho správné zpracování.

zpět