Přepínač -EP - odstranit cesty ze jmen souborů


Při použití tohoto přepínače jsou soubory do archivu vkládány bez cest. Výsledkem může být existence více souborů stejného jména v archivu.

Je-li přepínač použit při extrakci souborů z archivu, budou v archivu uložené cesty ignorovány a všechny soubory budou extrahovány do jedné složky.

Příklad

archivovat bez cest všechny soubory *.bas z aktuálního disku

WinRAR a -r -ep bsources \*.bas

zpět