Přepínač -HP[heslo] - zašifrovat data i záhlaví souborů


Funkce tohoto přepínače je podobná -p[p], přepínač -p však zašifruje pouze samotná data uložených souborů a ostatní informace, jako například jména souborů, je ponechána v každému čitelném tvaru. Tento přepínač způsobí, že budou zašifrována jak data, tak i všechny ostatní citlivé oblasti archivu, jako jména, velikosti, atributy souborů či komentáře, čímž se zvýší celková úroveň zabezpečení archivu.

U archivu, zašifrovaného touto metodou, není bez znalosti hesla možné ani prohlížet strukturu souborů.

Příklad

uložit soubor 'report.txt' do šifrovaného archivu 'secret.rar' s použitím hesla 'fGzq5yKw'

WinRAR a -hpfGzq5yKw secret report.txt

zpět