Přepínač -HT[B|C] - zvolit typ kontrolního součtu souborů [BLAKE2,CRC32]

RAR 5.0 je rovněž možné namísto CRC32 zvolit kontrolní součty typu BLAKE2.

Tuto volbu lze provést i tímto přepínačem - pro kontrolní součet BLAKE2 zvolte -htb a pro CRC32 -htc. CRC32 je zároveň standardní hodnotou tohoto nastavení, je přepínač -htc nutný pouze je-li třeba přepnout zpět na CRC32 v případě, že v konfiguraci WinRARu je jako standardní hodnota nastaveno použití BLAKE2.

Délka kontrolního součtu CRC32 je 32 bitů. Jeho vlastnosti jsou dostatečné pro detekci většiny myslitelných náhodných poškození dat, nejsou však dostatečně bezpečné k zajištění identity dat v souboru. Jinými slovy, mají-li dva soubory shodný kontrolní součet CRC32, není s dostatečnou pravděpodobností zajištěno, že i obsah obou souborů je shodný.

Délka kontrolního součtu BLAKE2 je 256 bitů. U této kryptograficky silné hashovací funkce je prakticky zaručeno, že dva soubory se shodným kontrolním součtem mají i shodný obsah. Rovněž detekce chyb je u tohoto algoritmu díky výrazně větší délce kontrolního součtu spolehlivější.

Delší kontrolní součet algoritmem BLAKE2 však vede i ke zvýšení datové režie a mírnému zvětšení velikosti archivu při použití přepínače -htb.

Nejsou-li záhlaví archivu šifrována (přepínač -hp), jsou kontrolní součty šifrovaných souborů v archivu RAR 5.0 po vypočtení dodatečně modifikovány pomocí zvláštního algoritmu zohledňujícího nastavené heslo, aby nebylo možné z hodnoty kontrolního součtu usoudit na obsah šifrovaného souboru, resp. jeho shodu s obsahem jiného souboru, s použitím kontrolního součtu obou souborů. V tomto případě nelze porovnávat kontrolní součty archivovaných souborů s hodnotami vypočtenými jinými programy.

Tento přepínač je podporován pouze u archivů ve formátu RAR 5.0, takže pokud jej chcete použít, je nutno například přepínačem -ma zvolit tento formát archivu.

Přepínač -htb je řádkovým ekvivalentem volby Používat kontrolní součet BLAKE2 v dialogu "Jméno a parametry archivu".

Příklad

přidat soubory *.lst do archivu seznamy.rar s použitím kontrolních součtů BLAKE2

WinRAR a -ma -htb seznamy.rar *.lst