Přepínač -IEML[.][adresa] - odeslat archiv e-mailem


Tento přepínač pracuje jak s novými, tak modifikovanými archivy. Při jeho použití vytvoří WinRAR po ukončení operace novou e-mailovou zprávu a archiv do ní vloží jako přílohu. Aby tato funkce pracovala správně, musí ve vašem systému být nainstalován e-mailový program, podporující rozhraní MAPI. To pro většinu současných e-mailových programů platí.

Cílovou adresu můžete buď předat přímo jako parametr přepínače, nebo ji později vyplnit v e-mailovém programu. Je možné zadat i více adres, oddělených čárkou nebo středníkem.

Přidáte-li na konec přepínače -ieml tečku, bude archiv po úspěšném odeslání odstraněn. Pozor, zde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť tato funkce se stejně zachová i při úpravě existujícího archivu, což může při neúmyslné aktivaci vést ke ztrátě důležitých dat.

Použijete-li tento přepínač při práci s děleným archivem, bude každý jeho díl vložen do zvláštní e-mailové zprávy.

zpět