Přepínač -IEML [.][adresa] - odeslat archiv e-mailem

Tento přepínač pracuje jak s novými, tak modifikovanými archivy. Po ukončení operace vytvoří novou e-mailovou zprávu a archiv do ní vloží jako přílohu. Aby tato funkce pracovala správně, musí ve vašem systému být nainstalován e-mailový program, podporující rozhraní MAPI (většina současných e-mailových programů toto rozhraní podporuje).

Cílovou adresu můžete buď předat přímo jako parametr přepínače, nebo ji později vyplnit v e-mailovém programu. Je možné zadat i více adres, oddělených čárkou nebo středníkem.

Přidáte-li na konec přepínače -ieml tečku, bude archiv po úspěšném odeslání vymazán. Pozor, zde je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť funkce provede to stejné i při úpravě existujícího archivu – a je tedy potenciálně možné ztratit mnoho důležitých dat.

Použijete-li tento přepínač při práci s děleným archivem, bude každý jeho díl vložen do zvláštní e-mailové zprávy.

zpět