Přepínač -IICON<soubor> - nastavit ikonu SFX archivu


Tímto příkazem lze určit ikonu, která má být nastavena v modifikovaném, nebo nově vytvořeném archivu. Parametr <soubor> představuje název souboru s ikonou - .ico Pro správnou funkci tohoto přepínače nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

Přepínač je ekvivalentní k volbě "Načíst ikonu SFX archivu ze souboru " v dialogu nastavení Nastavení SFX: Text a ikona.

Příklady

1) archivovat obsah složky c:\myfiles do SFX archivu setup.exe s použitím ikony c:\myicons\ver1.ico

WinRAR a -sfx -iiconc:\myicons\ver1.ico setup.exe c:\myfiles

2) nahradit ikonu v existujícím SFX archivu setup.exe ikonou ze souboru ver2.ico nacházejícího se v aktuální složce.

WinRAR s -iiconver2.ico setup.exe

zpět