Přepínač -IIMG<soubor> - nastavit logo SFX archivu

Tímto přepínačem je možné zvolit bitmapový soubor, který bude použit jako logo nového či modifikovaného SFX archivu. Atribut <soubor> musí označovat cestu k souboru s příponou .bmp. Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

V grafickém rozhraní WinRARu můžete stejnou funkci aktivovat volbou "Načíst logo SFX archivu ze souboru " v dialogu Pokročilá nastavení SFX modulu: Text a ikona.

Velikost standardního loga SFX modulu je 93x302 pixelů. Doporučujeme vám používat loga stejně velká, nebo menší.

Příklady

  1. zkomprimovat obsah složky c:\myfiles do SFX archivu setup.exe s použitím obrázku c:\pictures\logo1.bmp jako loga SFX archivu

    WinRAR a -sfx -iimgc:\pictures\logo1.bmp setup.exe c:\myfiles

  2. nahradit logo v existujícím SFX archivu setup.exe logem ze souboru logo2.bmp v aktuální složce

    WinRAR s -iimglogo2.bmp setup.exe

zpět