Přepínač -IIMG<soubor> - nastavit logo SFX archivu


Tímto přepínačem je možné zvolit obrázkový soubor, který bude použit jako logo nového či modifikovaného SFX archivu. Atribut <soubor> musí označovat cestu k souboru ve formátu .png. Pro správnou funkci takto upravených archivů nesmí být spustitelné SFX moduly samy o sobě komprimovány.

V grafickém rozhraní WinRARu můžete stejnou funkci aktivovat volbou "Načíst logo SFX archivu ze souboru " v dialogu Pokročilá nastavení SFX modulu: Text a ikona.

Velikost výchozího loga SFX modulu je 93x302 pixelů. Doporučujeme vám používat loga stejně velká, nebo menší.

Použijete-li přepínač -iimg dvakrát ve stejném příkazovém řádku, nastaví první z nich standardní verzi loga a druhý verzi pro zobrazení ve vysokém rozlišení. Je-li logo ve vysokém rozlišení nastaveno, použije jej SFX modul při běhu v systémech s vysokým rozlišením zobrazení. Tato funkce nabízí vyšší kvalitu zobrazení, než by tomu bylo při zvětšování standardního loga archivu. Doporučené rozlišení pro toto logo je 186x604 pixelů.

Příklady

  1. zkomprimovat obsah složky c:\soubory do SFX archivu setup.exe s použitím obrázku c:\obrazky\logo1.png jako standardního loga SFX archivu a c:\obrazky\logo2.png jako logo s vysokým rozlišením.

    WinRAR a -sfx -iimgc:\obrazky\logo1.png -iimgc:\obrazky\logo2.png setup.exe c:\myfiles

  2. Nahradit výchozí logo v existujícím SFX archivu setup.exe logem ze souboru logo.png v aktuální složce a odstranit případně dříve definované logo s vysokým rozlišením

    WinRAR s -iimglogo.png setup.exe

zpět