Přepínač -IOFF[n] - vypnout počítač po dokončení operace


Vypne po skončení operace počítač.

Použijete-li -ioff nebo -ioff1, bude počítač vypnut, při -ioff2 hibernován, při -ioff3 uveden do režimu spánku a při -ioff4 restartován. Váš operační systém musí příslušné funkce podporovat.

Je-li zároveň aktivních více instancí WinRARu, bude počítač vypnut či uspán po dokončení úloh poslední běžící instance.

zpět