Přepínač -MC<parametry> - nastavit pokročilé parametry komprese


Tento přepínač je určen převážně pro účely výkonnostních testů a experimentální použití. V praktickém provozu je lepší ponechat volbu nejvýhodnějších kompresních metod na WinRARu. Nesprávné použití těchto parametrů může vést k silné ztrátě výkonu a účinnosti komprese, používejte je pouze tehdy, pokud přesně rozumíte jejich významu a vlastnostem.

Syntaxe parametru je následující:

-mc[parametr1][:parametr2][modul][+ nebo -]

kde <modul> je jednoznakový identifikátor modulu kompresního algoritmu, jehož parametry si přejete změnit. Lze použít následující hodnoty:

A komprese zvukových dat
C komprese true-color (RGB) obrazových dat
D rozdílová (delta) komprese
E komprese spustitelných souborů x86
T pokročilá komprese textu

Archivní formát RAR 5.0 podporuje pouze hodnoty 'D' a 'E'.

Znak '+' na konci přepínače aplikuje zvolený modul na veškerá komprimovaná data, '-' naopak tento modul zcela deaktivuje. Není-li zadáno žádné znaménko, je o použití modulu rozhodnuto automaticky v závislosti na druhu dat a zvolené kompresní metodě. Zadáte-li přepínač '-mc-', budou veškeré volitelné moduly vypnuty a bude použit jenom obecný kompresní algoritmus.

Význam parametrů <Parametr1> a <Parametr2> závisí na konkrétním modulu a budou popsány níže.

Komprese zvuku, rozdílová komprese

<Parametr1> udává počet znakových proudů (může být 1 - 31).

WinRAR rozdělí vícebytové kanály na jednobytové – například dva 16-bitové zvukové kanály jsou WinRARem zpracovávány jako 4 proudy, každý po 1 bytu.

<Parametr2> je ignorován.

Komprese spustitelných souborů Intel x86, komprese true-color (RGB) grafických dat

<Parametr1> i <Parametr2> jsou ignorovány.

Pokročilá komprese textu

Algoritmus pro kompresi textu poskytuje výrazně lepší stupeň komprese textových dat. Zároveň však není schopen účinně využít více procesorových jader a je proto na víceprocesorových systémech výrazně pomalejší než obecný kompresní algoritmus Dekomprese dat komprimovaných tímto algoritmem je rovněž pomalejší - nezávisle na počtu procesorových jader. Z těchto důvodů je tento kompresní algoritmus standardně vypnut. Pomocí přepínače -mct lze aktivovat automatické použití tohoto algoritmu pro vhodná data. Přepínačem -mct+ jej lze aktivovat pro všechny druhy dat.

V přepínači -mct lze dále určit parametry <Parametr1> a <Parametr2>, takže jeho plná syntaxe zní -mc[Parametr1][:Parametr2]t[+ nebo -].

<Parametr1> udává stupeň (hloubku predikce) algoritmu PPM (hodnoty 2 - 63).

<Parametr2> znamená množství paměti v MB, které lze alokovat pro PPM PPM (1-128).

Algoritmus PPM využívá stejné množství paměti pro kompresi i dekompresi. Pokud tedy pro kompresi alokujete příliš mnoho paměti, jiní, kteří budou chtít dekomprimovat váš archiv a mají méně dostupné paměti, mohou mít problémy. V naprosté většině případů se dekomprese sice s využitím virtuální paměti podaří, ale může se velmi silně zpomalit.

Příklady

  1. přepínač -mc1a+ přikáže použití 8-bitové mono audio komprese pro veškerá data
  2. přepínač -mc10:40t+ způsobí, že všechna data budou komprimována pokročilou kompresí textu, nastaví stupeň komprese na 10 a alokuje 40 MB paměti
  3. přepínač -mc12t nastaví stupeň komprese textu na 12 pro případ, že je pokročilá komprese textu použita, ale rozhodnutí o jejím použití ponechá na RARu
  4. přepínači -mct -mcd- lze aktivovat kompresi textu pro vhodné typy dat a vypnou delta kompresi

zpět