Přepínač -MD<n>[k,m,g] - nastavit velikost slovníku


Posuvný slovník je zvláštní paměťový prostor, používaný kompresním algoritmem nalézt a zkomprimovat opakující se vzorky dat. Je-li velikost souboru ke kompresi (nebo celková velikost souborů při solid kompresi) větší než velikost kompresního slovníku, může zvětšení slovníku pomoci zvýšit kompresi, zároveň ji však zpomalí a zvýší její paměťovou náročnost.

Pro archivní formát RAR 4.x lze použít následující velikosti kompresního slovníku: 64 KB, 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB a 4 MB.

U formátu RAR 5.0 jsou možné velikosti 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB a 1 GB.

Pomocí modifikátorů 'k', 'm' a 'g' lze velikost slovníku určit v kilo-, mega- a gigabytech. Velikost slovníku 64 MB tak lze zadat například jako -md64m. Není-li žádný modifikátor uveden, předpokládá WinRAR velikost v megabytech - údaje -md64m a -md64 mají tedy stejný efekt.

Při kompresi potřebuje WinRAR volnou paměť o velikosti zhruba šestinásobku velikosti slovníku. Z důvodu omezení maximální možné velikosti paměti, se kterou dokáže program najednou pracovat, jsou proto velikosti slovníku 512 MB a 1 GB dostupné pouze v 64 bitové verzi WinRARu. Při práci ve Windows XP x86 se nejvyšší velikost slovníku dále snižuje na 128 MB. Při extrakci postačí volná paměť jen o málo větší, než je velikost slovníku, takže dekomprese archivů všech velikostí slovníku až do 1 GB je možná v obou verzích WinRARu.

Je-li souhrnná velikost všech souborů, komprimovaných do solid archivu nebo velikost největšího souboru při kompresi do běžného typu archivu alespoň o polovinu menší, než velikost kompresního slovníku, může WinRAR automaticky zmenšit kompresní slovník a tím snížit paměťové nároky komprese bez snížení její účinnosti.

Standardní velikost slovníku ve verzi RAR 4.x je 4 MB, ve verzi RAR 5.0 pak 32 MB.

ZIP archivy vždy používají 32 kB slovník.

Velikost slovníku lze zvolit také ze seznamu Velikost slovníku v dialogu "Jméno a parametry archivu".

Příklad

vytvořit solid archiv formátu RAR 5.0 se slovníkem o velikosti 128 MB

WinRAR a -s -ma -md128 lib *.dll

zpět