Přepínač -ME[par] - nastavit parametry šifrování


Tento přepínač prozatím podporuje pouze parametr "ZL" ("ZIP legacy"). Tak lze zadáním parametru -mezl v kombinaci s přepínačem -p[heslo] vytvořit heslem chráněný ZIP archiv se starším typem šifrování. Standardně jsou ZIP archivy šifrovány algoritmem AES-256, který je bezpečnější, avšak nekompatibilní se staršími nástroji pro správu a dekompresi archivů.

Příklad

vytvořit šifrovaný ZIP archiv se starším typem šifrování

WinRAR a -s -pMojeHeslo -mezl dokumenty.zip *.txt

zpět