Přepínač -MS[seznam] - určit typy souborů, které budou uloženy bez komprese


Tímto přepínačem lze specifikovat přípony souborů, které se při archivaci mají uložit bez jakékoliv komprese. Při správném použití pomůže tento přepínač výrazně zvýšit rychlost archivace, bez citelného ovlivnění její účinnosti.

Volitelný parametr [seznam] obsahuje seznam přípon oddělených středníkem. Například ve formě '-msrar;zip;jpg' způsobí, že se WinRAR nepokouší komprimovat archivy RAR a ZIP a obrázky ve formátu JPG. Při zadávání přípon je také možné použít masky – například '-ms*.rar;*.zip;*.jpg'. Více masek lze rovněž zadat několikanásobným uvedením celého přepínače -ms - např. -msrar -mszip namísto -msrar;zip.

Není-li [seznam] zadán, bude použita standardní sada přípon, která obsahuje následující typy souborů:

7z, ace, arj, bz2, cab, gz, jpeg, jpg, lha, lz, lzh, mp3, rar, taz, tgz, xz, z, zip a zipx

zpět