Přepínač -MT<počet vláken> - nastavit počet vláken


Údajem <počet vláken> tohoto přepínače lze v rozmezí 1 až 64 nastavit doporučený nejvyšší počet vláken, která má WinRAR použít při provádění komprese a ostatních operací, které ke svému běhu dokáží využít více vláken. Je-li tento údaj vyšší než 0, použije WinRAR vícevláknovou verzi kompresního algoritmu, která na víceprocesorových systémech dosahuje vyššího výkonu. Přestože se program bude snažit tímto doporučením řídit, může se stát, že skutečný počet vláken použitých při provádění operace tuto hodnotu přesáhne.

Změna parametru <počet vláken> ze může mírně projevit i na výsledném kompresním poměru. Proto se může stát, že archivy, vytvořené se shodnými nastaveními pouze s rozdílnou hodnotou parametru –mt se budou lišit ve velikosti.

Není-li přepínač -mt zadán, pokusí se WinRAR zjistit počet dostupných procesorů a podle toho potom zvolit nejvhodnější počet vláken k provedení operace.

zpět