Přepínač -O[+|-] - nastavit režim přepisování souborů


Tímto přepínačem lze nastavit, zda mají být existující soubory přepsány, nebo ne.

zpět