Přepínač -OI[-][:<min_velikost>] - uložit stejné soubory jako odkazy

Je-li tato volba aktivována, analyzuje WinRAR před archivací všechny soubory a nalezne-li více souborů větších než 64 KB se shodným obsahem, uloží první z takových souborů standardním způsobem a všechny následující jako odkazy na první soubor. Tento postup umožňuje dále zmenšit velikost archivu, vede ale i k některým omezením. Protože pouze první soubor obsahuje plná data, nesmí tento soubor být smazán nebo přejmenován, neboť by tím byla znemožněna extrakce souborů, které na tento odkazují. Je-li tento soubor dodatečně změněn, projeví se tyto změny i ve všech odkazujících souborech. Při rozbalování musí rovněž vždy být zahrnut i první soubor s plnými daty.

Tuto volbu se doporučuje používat pouze tehdy, komprimujete-li velké množství stejných souborů, neplánujete tento archiv později měnit a při rozbalování budete extrahovat celý, bez potřeby extrahovat pouze jednotlivé soubory, či tyto naopak vynechat. Jsou-li všechny stejné soubory dostatečně malé na to, aby se vešly do kompresního slovníku, určeného přepínačem -md<n>, může solid archivace aktivovaná pomocí přepínače -s nabídnout podobné zlepšení komprese při pružnější struktuře archivu s méně omezeními.

Volitelný údaj <min_velikost> umožňuje určit nejmenší velikost souborů, pro které se tato funkce aktivuje. Soubory menší než zvolená velikost nejsou analyzovány a tento algoritmus je nezpracovává. Není-li tento údaj určen, platí jeho standardní hodnota 64 KB. Je-li tato hranice příliš nízká, může se zvýšit doba potřebná ke zjištění shodných souborů.

Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0.

Pomocí -oi- lze tuto funkci deaktivovat, pokud je v nastavení WinRARu standardně aktivována.

Tento přepínač je řádkovým ekvivalentem volby Uložit stejné soubory jako odkazy v dialogu "Jméno a parametry archivu".

Příklad

Archivovat obsah aktuální složky do archivu archiv.rar a uložit shodné soubory větší než 1000000 bytů jako odkazy.

WinRAR a -oi:1000000 -ma archiv

zpět