Přepínač -OI[-][:<min_velikost>] - uložit stejné soubory jako odkazy


Je-li tato volba aktivována, analyzuje WinRAR před archivací všechny soubory a nalezne-li více souborů větších než 64 KB se shodným obsahem, uloží první z takových souborů standardním způsobem a všechny následující jako odkazy na první soubor. Tento postup umožňuje dále zmenšit velikost archivu, vede ale i k některým omezením. Protože pouze první soubor je jediný, který obsahuje úplnou verzi předmětných dat, nesmí tento soubor být smazán nebo přejmenován, neboť by tím byla znemožněna extrakce souborů, které na něj odkazují. Je-li tento soubor dodatečně změněn, projeví se tyto změny i ve všech odkazujících souborech. Při rozbalování takové série souborů rovněž vždy musí být zahrnut i první soubor s plnými daty.

Tuto volbu se doporučuje používat pouze tehdy, komprimujete-li velké množství stejných souborů, neplánujete tento archiv později měnit a při rozbalování budete extrahovat celý, bez potřeby extrahovat pouze jednotlivé soubory, či tyto naopak vynechat. Jsou-li všechny stejné soubory dostatečně malé na to, aby se vešly do kompresního slovníku, určeného přepínačem -md<n>, může solid archivace aktivovaná pomocí přepínače -s nabídnout podobné zlepšení komprese při pružnější struktuře archivu s méně omezeními.

Volitelný údaj <min_velikost> umožňuje určit nejmenší velikost souborů, pro které se tato funkce aktivuje. Soubory menší než zvolená velikost nejsou analyzovány a tento algoritmus je nezpracovává. Není-li tento údaj určen, platí jeho standardní hodnota 64 KB. Je-li tato hranice příliš nízká, může se zvýšit doba potřebná ke zjištění shodných souborů.

Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0.

Pomocí -oi- lze tuto funkci deaktivovat, pokud je v nastavení WinRARu standardně aktivována.

Tento přepínač je řádkovým ekvivalentem volby Uložit stejné soubory jako odkazy v dialogu "Jméno a parametry archivu".

Příklad

Archivovat obsah aktuální složky do archivu archiv.rar a uložit shodné soubory o velikosti 1000000 Bytů či větší jako odkazy.

WinRAR a -oi:1000000 -ma archiv

zpět