Přepínač -OL[A] - zpracovat symbolické odkazy jako odkazy namísto jejich cílů [absolutní cesty]


Uloží symbolické odkazy a spojovací body souborového systému NTFS jako odkazy - není tedy archivován samotný obsah takovýchto souborů či složek. Při extrakci jsou takovéto položky archivu opět obnoveny jako odkazy či spojovací body. Tato funkce je podporována pouze u archivů ve formátu RAR 5.0

Pro správné vytvoření symbolických odkazů při extrakci může být nutné spustit WinRAR s oprávněními správce.

Při archivaci s použitím tohoto přepínače přidá WinRAR odkazy do archivu tak jak jsou, archivuje tedy samotné odkazy a nikoliv soubory, na které tyto odkazy ukazují. Při extrakci WinRAR standardně vynechává vynechá symbolické odkazy, odkazující vně cílové složky extrakce, s absolutní cílovou cestou, velkým počtem sekvencí ".." v cíli odkazu, či jinými potenciálně nebezpečnými parametry odkazu. Pomocí přepínače -ola lze povolit i extrakci takovýchto odkazů.

Protože odkazy na cíle mimo cílovou složku extrakce mohou představovat bezpečnostní riziko, je vhodné tuto volbu aktivovat pouze při extrakci důvěryhodných archivů, například vlastních záloh.

Odkazy považované WinRARem za bezpečné nejsou tímto přepínačem dotčeny a budou extrahovány jako obvykle.

Přepínač -ol je řádkovým ekvivalentem volby Uložit symbolické odkazy jako odkazy v dialogu "Jméno a parametry archivu". Přepínač -ola je řádkovým ekvivalentem volby "Povolit absolutní cesty v symbolických odkazech" na kartě Pokročilá nastavení v dialogu Cíl a volby extrakce.

zpět