Přepínač -P[heslo] - nastavit heslo


Abyste mohli šifrovat při kompresi, nebo dešifrovat při dekompresi, musíte nastavit heslo <heslo>. V hesle jsou rozlišována velká a malá písmena. Maximální délka hesla obnáší 127 znaků. Delší hesla budou na tuto délku zkrácena. Pokud heslo vynecháte v příkazovém řádku, budete na něj WinRARem dotázáni.

V grafickém režimu lze heslo zadat v dialogu Zadání výchozího hesla nebo přímo v dialogu Jméno a parametry archivu.

Příklad

přidat obsah složky games do archivu secret s heslem ZaBaToAd

WinRAR a -pZaBaToAd -r secret games\*.*

Poznámky

  1. Pro vyšší bezpečnost je radno používat hesla o délce alespoň 8 znaků a vyhnout se slovníkovým výrazům či snadno uhodnutelným heslům.
  2. Použitá hesla si bezpodmínečně zapamatujte. Zapomenete-li heslo k archivu, nebudete jej schopni extrahovat.

zpět