Přepínač -QO[-|+] - přidat informaci pro rychlé prohlížení


V archivech formátu RAR se informace o souborech, jako například jejich názvu, velikosti, datu vytvoření či poslední změny apod., ukládají bezprostředně před jeho vlastními daty. Tento postup je méně náchylný na ztrátu dat při poškození jedné oblasti archivu, než kdyby byly tyto informace o všech souborech soustředěny na jednom místě na začátku archivu (zde by ztráta obsahu tohoto bloku mohla vést ke zničení archivu či jeho velké části). Zatímco spolehlivost uložení dat se tímto postupem zvyšuje, data o souborech rozptýlená po celé délce archivu zpomalují proces prohlížení archivu, pokud je třeba rychle načíst informace o celém jeho obsahu, jako například v grafickém rozhraní WinRARu.

Pro urychlení tohoto druhu operací při současném zamezení vzniku závislosti celého archivu na jediném poškozeném bloku dat mohou archivy RAR 5.0 obsahovat volitelný záznam pro rychlé otevření. Tento záznam se nachází na konci archivu a obsahuje kopii těchto informací o souborech, jako např. jejich názvy, data apod., v jediném souvislém bloku. Takovýto souvislý blok umožňuje přečíst všechny tyto informace najednou bez nutnosti častých posunů v rozsáhlém archivním souboru. Zjistí-li WinRAR poškození tohoto bloku, vrátí se k původnímu postupu a potřebná data zjistí ze samotných záznamů jednotlivých souborů, čímž je plně zachována původní odolnost proti poškození.

Záznam pro rychlé prohlížení obsahuje úplnou kopii záhlaví každého souboru, které může mít pro každý soubor velikost desítek až stovek bytů, čímž o tento objem zvyšuje velikost archivu. Toto zvětšení archivu je nejvýraznější, pokud se archiv skládá z velkého množství malých souborů, jejichž velikost je srovnatelná s velikostí jejich záhlaví. Proto WinRAR standardně - nebyl-li přepínač -qo zadán, nebo byl-li zadán bez modifikátoru - pracuje v režimu "Pro velké soubory", kdy jsou v záznamu pro rychlé prohlížení uvedeny pouze relativně velké soubory, zatímco pro menší soubory nadále používá záhlaví, uložené přímo u souboru. Výše této hranice není pevně stanovena a může se lišit podle verze WinRARu. Tento přístup poskytuje nejlepší poměr zvýšení rychlosti načítání a velikosti archivu. Upřednostňujete-li rychlost otevírání archivu před jeho velikostí, lze zadáním -qo+ nechat WinRAR tuto informaci přidat i pro malé soubory. Pokud je velikost archivu nejdůležitějším kritériem a rychlost otevírání je druhořadá, lze přidání záznamu pro rychlé otevření zadáním -qo- zcela vypnout.

Při případném porovnávání rychlosti načítání archivu při různých nastaveních tohoto přepínače mějte prosím na paměti, že se archiv při testování nesmí nacházet ve vyrovnávací paměti disku - v takovém případě se žádné skutečné posuny v datech na disku neprovádějí a přístup je stejně rychlý se záznamem pro rychlé otevření i bez něj.

Tento přepínač je řádkovým ekvivalentem skupiny voleb Informace pro rychlé otevření v  dialogu "Jméno a parametry archivu".

zpět