Přepínač -S<N> - vytvořit solid skupiny po N souborech


Podobný jako -s, po kompresi <N> souborů však vyprázdní solid statistiku. Obvykle sníží kompresi, avšak také ztrátu dat v případě poškození solid archivu.

zpět