Přepínač -S - vytvořit solid archiv


Solid archiv je zvláštní typ archivu. Solid komprese výrazně zlepšuje kompresní poměr za cenu zpomalení modifikace archivu Tento přepínač má význam pouze při vytváření nového RAR archivu.

Ekvivalent tohoto přepínače v grafickém rozhraní je volba "Vytvořit solid archiv" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Příklad

přidat všechny soubory *.c a *.h z aktuální složky do solid archivu Sources

WinRAR a -s Sources *.c *.h

Pro více informací si, prosím, přečtěte kapitolu Solid archivy.

zpět