Přepínač -SM< velikost > - zpracovat soubory větší než zadaná velikost

Zadáním tohoto přepínače lze operaci omezit pouze na soubory větší, než tímto parametrem zadaná hodnota <velikost>.
Hodnota parametru <velikost> se zadává v bytech.

Tato funkce je podporována pouze u archivů typu RAR a ZIP.

zpět