Přepínač -ta[m,c,a,o]<datum> - zpracovat soubory modifikované po určeném datu


Použijete-li tento přepínač, budou příkazem zpracovány pouze soubory, modifikované po určeném čase/datu. Soubory, které tomuto datu odpovídají přesně, budou rovněž zpracovány.

Formát časového údaje je YYYYMMDDHHMMSS. Jednotlivé složky je možné oddělit běžnými oddělovači jako '-' nebo ':' a nevýznamné složky lze vynechat. Potom například zadání '-ta2001-11-20' je platné, interně bude expandováno na '-ta20011120000000' a zpracováno jako "soubory modifikované po 0. hodině, 0. minutě a 0. sekundě dne 20 listopadu 2001".

Pomocí modifikátorů 'm', 'c', 'a' lze určit, zda má tento přepínač vyhodnocovat čas poslední změny, vytvoření, či posledního přístupu k souboru - např. -tac20011120 pro test času vytvoření souboru. Není-li žádný modifikátor určen, bude tato funkce pracovat s časem poslední změny souboru.

Lze použít i několik modifikátorů v jednom přepínači, např. pomocí -tamc20190215 nastavit stejné datum pro všechny uvedené časové údaje. Stejně lze uvést přepínač vícekrát a různé modifikátory či časové údaje nastavit touto cestou. Nastavené podmínky jsou standardně vyhodnocovány logickou spojkou A - soubor musí vyhovovat všem uvedeným podmínkám, jinak nebude zpracován. Pomocí modifikátoru 'o' lze toto chování pro každou podmínku zvlášť změnit na NEBO - pak ke zpracování souboru stačí splnit jednu z takto označených podmínek. Tak lze například použitím přepínačů -taco20190201 -tamo20190210 zpracovat všechny soubory vytvořené po 1.2.2019 nebo změněné po 10.2.2019.

zpět