Přepínač -TB[m,c,a,o]<datum> - zpracovat soubory modifikované před zadaným datem


Použijete-li tento přepínač, budou příkazem zpracovány pouze soubory, modifikované před zadaným časem (datem). Soubory, které tomuto datu odpovídají přesně, nebudou zpracovány.

Formát časového údaje je YYYYMMDDHHMMSS. Jednotlivé složky je možné oddělit běžnými oddělovači jako '-' nebo ':' a nevýznamné složky lze vynechat. Potom například zadání '-ta2001-11-20' je platné, interně bude expandováno na '-tb20011120000000' a zpracováno jako "soubory modifikované před 0. hodinou, 0. minutou a 0. sekundou dne 20 listopadu 2001".

Pomocí modifikátorů 'm', 'c', 'a' lze určit, zda má tento přepínač vyhodnocovat čas poslední změny, vytvoření, či posledního přístupu k souboru - např. -tac20011120 pro test času vytvoření souboru. Není-li žádný modifikátor určen, bude tato funkce pracovat s časem poslední změny souboru.

Lze použít i několik modifikátorů v jednom přepínači, např. pomocí -tbmc20190215 nastavit stejné datum pro všechny uvedené časové údaje. Stejně lze uvést přepínač vícekrát a různé modifikátory či časové údaje nastavit touto cestou. Nastavené podmínky jsou standardně vyhodnocovány logickou spojkou A - soubor musí vyhovovat všem uvedeným podmínkám, jinak nebude zpracován. Pomocí modifikátoru 'o' lze toto chování pro každou podmínku zvlášť změnit na NEBO - pak ke zpracování souboru stačí splnit jednu z takto označených podmínek. Tak lze například použitím přepínačů -tbco20190201 -tbmo20190210 zpracovat všechny soubory vytvořené před 1.2.2019 nebo změněné před 10.2.2019.

zpět