Přepínač -TO[m,c,a,o]<čas> - zpracovat soubory starší než zadaný čas


Tento přepínač použijte tehdy, chcete-li zpracovat pouze ty soubory, které jsou starší než určitý časový úsek. Soubory, jejichž stáří tomuto úseku odpovídá přesně, nebudou zpracovány.

Formát časového údaje je následující:

[<ndny>d][<nhodiny>h][<nminuty>m][<nsekundy>s]

Například při použití přepínače -tn15d zpracuje WinRAR pouze soubory starší než 15 dní, s přepínačem -tn2h30m starší než 2 hodiny 30 minut.

Pomocí modifikátorů 'm', 'c', 'a' lze určit, zda má tento přepínač vyhodnocovat čas poslední změny, vytvoření, či posledního přístupu k souboru - např. -tac20011120 pro test času vytvoření souboru. Není-li žádný modifikátor určen, bude tato funkce pracovat s časem poslední změny souboru.

Lze použít i několik modifikátorů v jednom přepínači, např. pomocí -tomc30d nastavit stejné stáří pro všechny uvedené časové údaje. Stejně lze uvést přepínač vícekrát a různé modifikátory či časové údaje nastavit touto cestou. Nastavené podmínky jsou standardně vyhodnocovány logickou spojkou A - soubor musí vyhovovat všem uvedeným podmínkám, jinak nebude zpracován. Pomocí modifikátoru 'o' lze toto chování pro každou podmínku zvlášť změnit na NEBO - pak ke zpracování souboru stačí splnit jednu z takto označených podmínek. Tak lze například použitím přepínačů -toco30d -tomo20d zpracovat soubory, jejichž datum vytvoření je starší než 30 dní nebo datum poslední změny starší než 20 dní.

zpět