Přepínač -TS[m,c,a,p][+,-,1] - uložit či obnovit čas souborů (čas vytvoření, poslední změny či přístupu k souboru, ponechat)


Pomocí přepínače -tsm lze ovládat ukládání času poslední modifikace, -tsc čas vytvoření a -tsa čas posledního přístupu k souboru. Přepínače lze kombinovat - například "-tsc -tsa". Není-li u přepínače uveden písmenný údaj, označující druh časového údaje, platí přepínač pro všechny tři.

Po přidání znaménka '+' k přepínači bude uvedený časový údaj uložen s nejvyšší možnou přesností. Konkrétní dosažitelná přesnost závisí na použitém operačním a souborovém systému. V systému Windows lze dosáhnout přesnosti na 100 nanosekund, v systému Unix na 1 nanosekundu. Přidáním znaménka '1' bude časový údaj uložen s přesností na 1 sekundu a po uvedení znaménka '-' nebude daný časový údaj uložen vůbec. Není-li uveden žádný modifikátor přesnosti, předpokládá WinRAR nejvyšší přesnost, jako při uvedení znaménka '+'. Parametry -ts+ a -ts tak mají stejný význam - uložení všech tří časů s nejvyšší možnou přesností.

Všechny časové údaje pro jeden soubor budou vždy uloženy se stejnou přesností. Jsou-li přepínači nastaveny odlišné přesnosti, bude k uložení časových údajů tohoto souboru použita jedna společná.

Archivy RAR 4.x obsahují vždy alespoň čas poslední změny souboru a RAR v tomto případě i při zadání přepínače -tsm- datum poslední změny uloží, avšak s nejnižší možnou dvousekundovou přesností. Zbývající dva časové údaje lze potlačit zcela. Archivy ve formátu RAR 5.0 umožňují potlačit všechny tři časové údaje. Při extrakci z takového archivu bude u souborů namísto chybějícího časového údaje nastaven aktuální systémový čas. Při uvedení přepínačů "-tsm- -tsc- -tsa-", nebo zkráceně pouze "-ts-" bude u archivů RAR 4.x uložen čas poslední změny s nejnižší přesností, zatímco u archivů RAR 5.x v takovém případě nebude časový údaj uložen vůbec.

Není-li přepínač -ts uveden, uloží RAR čas poslední změny s vysokou přesností a ostatní dva údaje vynechá.

Při extrakci obnovuje RAR standardně pouze čas poslední změny, a to i v případě, že archiv obsahuje i jiné časové údaje. Má-li být při extrakci obnoven i čas vytvoření či posledního přístupu k souboru, je třeba uvést přepínač -tsc, resp. -tsa. Přepínačem -ts či -ts+ lze aktivovat obnovení všech tří časových údajů najednou. Pomocí přepínačů -tsm- či zkráceně -ts- lze obnovení všech časových údajů z archivu deaktivovat - v tomto případě bude u extrahovaných souborů nastaven aktuální systémový čas.

Systém Windows umožňuje nastavit u extrahovaných souborů všechny tři časové údaje. Unix podporuje nastavení údajů o čase poslední změny a posledního přístupu, ne však času vytvoření.

Při použití přepínače -tsp se WinRAR pokusí zachovat u zdrojových souborů jejich původní čas posledního přístupu. Tento přepínač se pokusí o zachování času zdrojových souborů a neovlivňuje časové údaje, které budou uloženy do archivu. Za tímto účelem je třeba zároveň použít další přepínače -ts. Pokud si například přejete uložit do archivu čas posledního přístupu a zároveň tento zachovat u zdrojových souborů, použijte přepínače -tsa -tsp. Použití přepínače -tsp může bránit v otevření některých archivů, které bez něj otevřít lze.

Modifikátory lze v rámci jednoho přepínače i kombinovat, např. -tscap namísto -tsc -tsa -tsp.

Všechny zde popsané režimy jsou podporovány pouze formátem RAR. V archivech ve formátu ZIP je čas poslední změny s vysokou přesností ukládán ve společné struktuře s časy vytvoření a posledního přístupu. Při archivaci do formátu ZIP ovládá přepínač -ts či -tsm vždy všechny tři časové údaje a případně uvedené přepínače -tsa a -tsc jsou ignorovány. Pomocí přepínačů -ts nebo -tsm lze uložit všechny časové údaje s vysokou přesností (standardní režim při použití formátu ZIP), použitím -ts- nebo -tsm- pak lze všechny tři společně uložit s nízkou přesností. Při extrakci ze ZIP archivu lze pomocí přepínačů -tsm, -tsc a -tsa ovládat nastavení všech tří časů zvlášť, stejně jak by tomu bylo u formátu RAR.

Příklady

  1. Uložit všechny časy souboru s nejvyšší možnou přesností:

    WinRAR a -ts zaloha

  2. Obnovit čas poslední modifikace a posledního přístupu. Přepínač -tsm není nutno uvádět, protože WinRAR čas poslední změny standardně obnovuje. Má-li být obnoven pouze čas posledního přístupu, je nutno použít přepínače "-tsm- -tsa".

    WinRAR x -tsa zaloha

  3. Uložit čas modifikace a vytvoření s malou přesností, zachovat čas posledního přístupu zdrojových souborů

    WinRAR a -tsm1 -tsc1 -tsp zaloha