Přepínač -VER[n] - správa verzí souborů


Přiměje WinRAR zachovat při úpravě archivů i starší (tedy v archivu již existující) verze vkládaných souborů. Staré verze jsou přejmenovány na 'nazev_souboru;n', kde 'n' je předchozí číslo verze. Funkce je podporována pouze u archivů formátu RAR.

Při extrakci pak standardně bude vždy extrahována pouze nejnovější verze souboru, jejíž jméno nemá číselnou příponu. Zadáte-li však jméno přesně, tedy včetně této číselné přípony, bude soubor extrahován také. Například příkaz 'rar x archiv' extrahuje pouze nejnovější verze souborů, zatímco 'rar x archiv soubor.txt;5' extrahuje 'soubor.txt;5', pokud bude v archivu nalezen.

Zadáte-li přepínač -ver bez dalších parametrů při extrakci, budou extrahovány všechny verze všech souborů, odpovídajících zadané masce. V takovém případě nebude číslo verze ze jmen souborů odstraněno. Můžete rovněž extrahovat konkrétní verzi určitého souboru, stačí použít přepínač –ver s parametrem požadované verze. Zde RAR číslo verze ze jména souboru odstraní. Například 'rar x -ver5 archiv' extrahuje pouze pátou verzi každého souboru z archivu.

Použitím tohoto přepínače při archivaci lze omezit nejvyšší hloubku verzí, které budou ke každému souboru uloženy. Verze souborů, starší než zadaná hloubka, budou při archivaci odstraněny.

Protože tento přepínač v archivu automaticky vytváří soubory s názvy 'nazev_souboru;n', je při jeho použití vhodné vyhnout se archivaci souborů s názvy odpovídajícími tomuto schématu. V opačném případě hrozí riziko, že kombinací názvu zdrojového souboru a automaticky vytvořeného názvu v archivu vznikne několik souborů stejného názvu.

zpět