Přepínač -X<soubor> - vyřadit zadaný soubor ze zpracování


Vyřadí zadané soubory a složky ze zpracování. K zadání lze použít masky, jak ve jméně, tak v příponě. Přepínač -x může být použit i několikrát v jediném příkazu, čímž je možné zadat několik masek k vyloučení souborů.

Pokud maska obsahuje zástupné znaky, je aplikována rekurzivně – platí pro obsah aktuální složky a jejích podsložek. Bez použití masky není vzor aplikován rekurzivně. Zadání “-xjmeno“ tedy vyloučí pouze soubor “jmeno“ v aktuální složce na disku či v archivu.

K vyloučení souboru “jmeno“ v aktuální složce a podsložkách lze použít masku ve formě “*\soubor“.

Znáte-li celou cestu k souboru, který je třeba vyloučit, lze masku zadat ve formě “slozka\soubor“. Při extrakci je třeba použít cestu v archivu, nikoliv (budoucí) cestu v cílové složce extrakce.

Masky se zástupnými znaky budou za normálních okolností aplikovány pouze na soubory. Má-li být maska použita k vyloučení složek, musí obsahovat koncové zpětné lomítko - \. Maska "*tmp*\" například vyloučí ze zpracování složky odpovídající masce "*tmp*" - a "*\tmp\" všechny složky s názvem "tmp". Protože obsahují zástupné znaky, budou obě masky aplikovány na obsah aktuální složky a všech jejích podložek. Masky pro vyloučení složek jsou podporovány pouze pro archivy formátů RAR a ZIP.

Má-li být ze zpracování vyloučena jen jedna určitá složka, je nutno vložit její přesné jméno bez zástupných znaků, včetně relativní nebo absolutní cesty k ní. V takovém případě není třeba přidávat na konec jména složky zpětné lomítko - to je potřeba pouze k rozlišení masek souborů od masek složek.

Příklady

  1. zkomprimovat všechny soubory kromě *.jpg a *.avi v aktuální složce a jejích podsložkách

    WinRAR a -r -x*.jpg -x*.avi soubory

  2. zkomprimovat všechny soubory z disku c:, kromě souborů a složek se jménem temp a souborů ve složkách temp

    WinRAR a -r -x*\temp\ disk-c c:\*

  3. extrahovat celý archiv docs.rar kromě souborů s příponou *.txt

    WinRAR x -x*.txt docs

zpět