Přepínač -X@<soubor> - vyřadit ze zpracování soubory uvedené v seznamu


Vyřadí ze zpracování soubory, jejichž jména jsou uvedena v textovém souboru <seznam>

Příklad

přidat všechny soubory *.exe, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v souboru list.txt, do archivu bin

WinRAR a -x@list.txt bin *.exe

zpět