Přepínač -Y - předpokládat na všechny dotazy odpověď "Ano"

Je-li uveden tento přepínač, WinRAR bude automaticky předpokládat odpověď "Ano" na všechny dotazy.

zpět