Přidání zástupce


Zde můžete zadat parametry nového zástupce, který bude SFX archivem po extrakci automaticky vytvořen. Dialog obsahuje následující položky:

Kde má být zástupce vytvořen

Zvolte, kde má být vytvořený zástupce umístěn.

Jméno zdrojového souboru

Jméno souboru v archivu, na který má zástupce odkazovat

Cílová složka

Složka, ve které má být zástupce na svém cílovém místě umístěn. Pokud tato složka neexistuje, bude archivem automaticky vytvořena.

Popis zástupce

Text, popisující tohoto zástupce

Jméno zástupce

Jméno souboru se zástupcem (soubor .lnk)

Ikona zástupce

Název souboru s ikonou, která má být k zástupci připojena. Ponecháte-li toto pole prázdné, bude použita standardní ikona. Neobsahuje-li zadané jméno plnou cestu, bude SFX archiv tento soubor hledat mezi extrahovanými soubory.

Povinná jsou pouze pole "Kde má být zástupce vytvořen" a "Jméno zdrojového souboru", ostatní je možné, ale není nutné zadat.

zpět