Příkaz CH - změnit parametry archivu


Tento příkaz může být použit ve spojení s většinou přepínačů, které mění parametry archivu. Obzvlášť výhodný může být pro aplikaci přepínačů, které nemají odpovídající příkaz a jejich funkci tedy nelze provést “samostatně“, jako například -cl, -cu či –tl. Jedná se tedy o jakousi “prázdnou operaci“, sloužící pouze k aplikaci přepínačů.

Není možné takto archivy rekomprimovat, šifrovat, dešifrovat či dělit na více částí. Při použití s přepínači těchto operací bude archiv pouze beze změny zkopírován.

Příklad

nastavit datum archivu na datum nejnovějšího souboru

WinRAR ch -tl files.rar

zpět