Příkaz D - vymazat soubory z archivu


Vymaže určené soubory a složky z archivu. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Vymazat soubory.

Poznámky

  1. Odstraní-li tento příkaz všechny soubory z archivu, bude odstraněn i samotný archiv.
  2. Tento příkaz - stejně jako ostatní příkazy, provádějící změny v existujících archivech - nelze použít na dělené archivy.

Příklad

vymazat všechny soubory *.txt z archivu priklad.rar

WinRAR d priklad.rar *.txt

zpět