Příkaz E - extrahovat soubory z archivu s vynecháním cest


Extrahuje soubory z archivu do aktuální nebo určené složky, přičemž ignoruje strukturu složek v archivu. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Extrahovat do určené složky se zapnutou volbou "Neextrahovat cesty" v dialogu Cíl a volby extrakce.

Příklad

extrahovat všechny soubory *.doc ze všech .RAR archivů do aktuální složky

WinRAR e *.rar *.doc

zpět