Příkaz "Extrahovat do určené složky"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu.

V režimu správy archivu, máte-li ve WinRARu otevřen archiv, musíte nejdříve vybrat soubory a složky, které z něho mají být extrahovány. Potom spusťte příkaz "Extrahovat do určené složky" z nabídky Příkazy, stiskněte tlačítko "Extrahovat do" na nástrojové liště nebo použijte klávesovou zkratku Alt+E. V dialogu Cíl a volby extrakce můžete určit cílovou cestu extrakce a v případě potřeby i jiné volby. Extrakce začne po uzavření tohoto dialogu.

Nachází-li se WinRAR v režimu správy souborů, je možné extrahovat soubory z několika archivů najednou. Postup je v podstatě shodný jako v předchozím odstavci, místo souborů k extrakci však vybíráte archivy, ze kterých se má extrahovat a složky, kde má WinRAR tyto archivy hledat. Pokud WinRAR nějaké archivy nalezne, zobrazí se dialog Cíl a volby extrakce. Po ukončení tohoto dialogu bude extrahován obsah všech nalezených archivů.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "x"

zpět